2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

01. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Kasuistiky
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

02. Klinické registry

Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

03. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 019
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Autoři: P. Freij
Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Autoři: Eva Knappová
Číslo abstraktu: 022
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

04. Vývoj nových léčiv a farmakoekonomika

05. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 028
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 029
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 037
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 038
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 056
Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

07. Nádory kůže a maligní melanomy

Číslo abstraktu: 060
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

08. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 068
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Kasuistiky

09. Nádory tlustého střeva a konečníku

10. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

11. Sarkomy

12. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 098
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 099
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 104
Kategorie: Kasuistiky; Nádory hlavy a krku

13. Nádory plic a průdušek

Autoři: MD Vera Hirsh
Číslo abstraktu: 106
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

14. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 116
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 129
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 131
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 134
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 135
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 138
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 139
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 140
Kategorie: Genitourinární nádory

16. Nádory nervového systému

17. Varia

Číslo abstraktu: 156
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

18. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 160
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 166
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

19. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 171
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 173
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 175
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 176
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 178
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

20. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 181
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 182
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 183
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 184
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 185
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

21. Podpůrná a paliativní péče

Autoři: MD Vera Hirsh
Číslo abstraktu: 186
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 188
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 189
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 190
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 191
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 192
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii