XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů. Pro rok 2014 je připraven odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, bude realizováno osm edukačních bloků, zaměřených na maligní melanom, diagnostiku a léčbu karcinomu žaludku, karcinom prsu, diagnostiku a léčbu nádorů pankreatobiliárního systému, diagnostiku a léčbu PNETs, radiochirurgii, podpůrnou a paliativní léčbu v onkologii a na imunoterapii. KNZP se bude komplexně věnovat nádorům hlavy a krku a problematice péče o pacienty v závěru života a interkulturním aspektům v ošetřovatelství. Kromě těchto bloků jsou organizovány workshopy, pracovní setkání, satelity a celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře. V rámci konferencí proběhnou i tři soutěže. Připravena je i kongresová aplikace Smart Congress, dostupná v mobilních telefonech a tabletech.

Hlavní pořadatel:

 • Masarykův onkologický ústav Brno

Internetové stránky konference

SmartCongress BOD 2014 – NOVINKA LETOŠNÍCH BOD a KNZP

Od 18.4.2014 je dostupná kongresová aplikace SmartCongress BOD 2014 určená pro mobilní telefony a tablety. Aplikace Vám nabízí kompletní informace o Brněnských onkologických dnech a Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky a přináší také komfortní možnost naplánovat si svoji účast na Vámi vybraných přednáškách. Pomocí aplikace budete moci hlasovat v soutěži o nejlepší přednášku BOD a nejzajímavější kazuistiku a sami se tak zapojíte do soutěže o tablet Apple iPad. Aplikace je dostupná na adrese http://bod.smartcongress.cz a v aplikačních storech APPSTORE, GOOGLEPLAY a WINDOWSPHONE. Podrobnější informace k aplikaci naleznete rovněž na podpůrném webu  http://www.smartcongress.cz
Věříme, že Vám aplikace SmartCongress BOD 2014, jako jedna z našich letošních inovací, přinese řadu zajímavých informací a zpříjemní návštěvu obou konferencí.

Registrace:

Registrace na obě odborné akce, včetně rezervace ubytování a účasti na společenském večeru a  vkládání abstrakt příspěvků, je možná pouze elektronicky, a to na internetových stránkách konference:

 • registrace k aktivní účasti: do 20.2.2014
 • vložení abstrakt příspěvků: do 20.2.2014
 • registrace k pasivní účasti: do 10.4.2014

Pokyny k tvorbě abstrakt příspěvků:

Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce. Maximální počet znaků je 2600 (cca ¾ strany formátu A4).  Mimo tento text lze zaslat formou obrazové přílohy (soubory s koncovkou jpg nebo tif) další maximálně tři obrázky, grafy nebo tabulky. Sborník abstrakt bude vydán formou zvláštní přílohy časopisu Klinická onkologie.

Přesné pokyny k tvorbě abstrakt

Vaše ústní a posterová sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:

 • Onkologická prevence a screening
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radioterapie
 • Onkochirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená léčba, biologická a hormonální terapie)
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Podpůrná a paliativní léčba
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

V rámci konferencí se uskuteční následující edukační bloky:

 • Diagnostika a léčba karcinomu žaludku
 • Diagnostika a léčba nádorů pankreatobiliárního systému
 • Diagnostika a léčba PNETs
 • Imunoterapie
 • Interkulturní aspekty v ošetřovatelství
 • Karcinom prsu
 • Maligní melanom
 • Nádory hlavy a krku
 • Péče o pacienty v závěru života
 • Podpůrná a paliativní léčba v onkologii
 • Radiochirurgie

Zveme Vás na speciální akce:

 • Interpretace výsledků klinických studií v onkologii v éře personalizované medicíny

Workshop se uskuteční den před kongresem, tj. 23. 4. 2014, 14.00-18.00, ve spolupráci s Farmakologickým ústavem LF MU a platformou PharmAround. Na workshop se můžete přihlásit cestou www.pharmaround.cz

 • Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře 25. 4. 2014, Celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře

Soutěže:

 • Vaše sdělení můžete přihlásit do 2 soutěží, a to „Soutěž o nejzajímavější kazuistiku“ a „To nejlepší z onkologického výzkumu“.
 • Všechna posterová sdělení budou automaticky zařazena do „Soutěže o nejlepší posterové sdělení.“
 • Výherci v každé soutěži získají částku 10 000 Kč.

Kontakt:

Ludmila Klímová

 • organizace konference, registrace, práce se sponzory a vystavovateli
 • tel. 543 213 825, fax: 543 213 830, gsm: 602 536 849, e.mail: klimova@kardio-cz.cz

Eva Čechmanová

 • odborný program konference, příprava sborníku konference
 • tel. 543 132 450, e.mail: cechmanova@mou.cz
 • Přidat do kalendáře: 2014-04-24 00:00:00 2014-04-25 23:59:59 Europe/Prague XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů. Pro rok 2014 je připraven odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, bude realizováno osm edukačních bloků, zaměřených na maligní melanom, diagnostiku a léčbu karcinomu žaludku, karcinom prsu, diagnostiku a léčbu nádorů pankreatobiliárního systému, diagnostiku a léčbu PNETs, radiochirurgii, podpůrnou a paliativní léčbu v onkologii a na imunoterapii. KNZP se bude komplexně věnovat nádorům hlavy a krku a problematice péče o pacienty v závěru života a interkulturním aspektům v ošetřovatelství. Kromě těchto bloků jsou organizovány workshopy, pracovní setkání, satelity a celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře. V rámci konferencí proběhnou i tři soutěže. Připravena je i kongresová aplikace Smart Congress, dostupná v mobilních telefonech a tabletech. Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno