Zhoubný nádor a trombóza: mezioborový pohled

, Clarion Congress Hotel, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Odbornou vzdělávací konferenci pořádá 1. LF UK Praha ve spolupráci s divizí Medical Services a odborným časopisem Postgraduální medicína.

Odborný garant

 • doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Předsedající

 • prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
 • prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.

Registrace

 • Registrační poplatek: 100 Kč platba předem, 150 Kč platba na místě
 • Online registrace
Vzdělávací konference je pořádána dle stavovského předpisu č. 16, bude ohodnocena 4 KREDITY ČLK.

Program konference

 • 13.30 – 14.00 registrace
 • 14.00 – 14.15 úvod
 • 14.15 – 15.45 Trombofilní stav u hematologických malignit - patofyziologie, vliv nových léků a současná doporučení pro profylaxi – doc. MUDr. Ivan Špička, Csc.
 • 14.45 – 15.15 Kontroverze v prodloužené profylaxi v onkogynekologii – prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
 • 15.15 – 15.45 Profylaxe žilní trombózy a plicní embolie u urologických a onkourologických výkonů – MUDr. Michaela Matoušková
 • 15.45 – 16.15 přestávka
 • 16.15 – 16.45 Problematika TEN v chirurgických oborech se aměřením na onkochirurgii – prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
 • 16.45 – 17.15 Nízkomolekulární hepariny v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných – prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
 • 17.15 – 17.30 Firemní sympozium GSK
 • 17.30 – 19.00 volná diskuse a občerstvení, předávání certifikátů

Web: http://www.medica...10-2011-Praha.html

 • Přidat do kalendáře: 2011-10-19 00:00:00 2011-10-19 23:59:59 Europe/Prague Zhoubný nádor a trombóza: mezioborový pohled Clarion Congress Hotel, Praha