Život na konci života

, v sídle Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče zve Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Hospic sv. Josefa v Rajhradě a Hospic sv. Alžběty v Brně pod záštitou JUDr. Pavla Varvařovkého, ombudsmana odborníky, laiky, studenty i státní správu na veřejné promítání filmu  Život na konci života.

Life before Death (Život na konci života) je ve světě oceňovaný dokument o pacientech v terminálním stádiu nevyléčitelných onemocnění. Uvádí příběhy lidí z různých států světa, ukazuje důležitost zachování kvality života v nemoci a zasazuje se o důstojnější umírání. Očima pacientů a jejich rodin nahlédneme na naši vlastní lidskost, skrze kterou můžeme nacházet smysl v péči o ty, které neumíme vyléčit. Uvidíme, co je trápí a jak málo jim dnešní na výkon orientovaná společnost rozumí. Film ukazuje základní principy paliativní péče, stejně jako skutečnost, že rozhodnutí ji poskytovat leží na celé společnosti. Možnost důstojně žít až do konce života je jedním ze základních lidských práv.

Film je určen studentům, laické i odborné veřejnosti, stejně jako zástupcům státní správy. Po filmu zveme k diskusi se zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů péče v regionu a Úřadu ombudsmana.

Promítání filmu a následná diskuse proběhne pod záštitou ombudsmana JUDr. Pavla Varvařovského. Vstup zdarma.

Pozvánka

  • Přidat do kalendáře: 2012-10-12 16:00:00 2012-10-12 23:59:59 Europe/Prague Život na konci života V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče zve Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Hospic sv. Josefa v Rajhradě a Hospic sv. Alžběty v Brně pod záštitou JUDr. Pavla Varvařovkého, ombudsmana odborníky, laiky, studenty i státní správu na veřejné promítání filmu  Život na konci života. v sídle Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno