ÚZIS uzavřel data NOR za rok 2010

Kontrola dat na IBA MU ukázala vysokou kvalitu záznamů; nová data budou urychleně zpracována k publikaci na www.svod.cz. Do databáze NOR přibylo v r. 2010 více než 84 000 hlášení, maligních nádorů bylo hlášeno více než 77 000 (nárůst o cca 2 500 od r. 2009).

Počet záznamů v převzatém exportu dat NOR.

(Redakční pozn: materiál byl přílohou k zápisu ze schůze výboru ČOS konané dne 18.12.2012 ve VFN Praha)