Histore vzniku české sítě onkologických center

2003

  • Konzultační jednání WHO v Ženevě ve dnech 25.-28.11.2003, kterého se zúčastnili zástupci ČOS, Ligy proti rakovině a Ministerstva zdravotnictví. Byla zdůrazněna celková připravenost ČR pro formulování Národního onkologického programu podle pravidel a požadavků kladených na National Cancer Control Programs jak jsou podporovány ve WHO, UICC i strukturách EU.

2005

  • 20. 09. 2005 Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) se sešel, aby se definitivně shodl na kritériích, podle kterých bude hodnotit onkologická pracoviště v ČR. 
  • 21. 10. 2005 Výbor ČOS vyhlašuje Kritéria komplexních onkologických služeb KOC/KOS. Uzávěrka přijímání deklarací a žádostí jednotlivých pracovišť je 30.11.2005. 
  • 20.12.2005 Výbor ČOS ČLS JEP projednal na svém jednání  přihlášky o statut komplexního onkologického centra (KOC) či komplexní onkologické skupiny (KOS) na základě deklarovaných kriterií a po hlasování udělil garanci 18 pracoviští

2006

  • 25. 01. 2006 Česká onkologická společnost ČLS JEP představila síť 18 pracovišť, u kterých od 1. ledna 2006 pacientům garantuje zajištění komplexní péče v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. 

2008

  • 5.12. 2008  vyhlášeny změny v onkosíti. Na konci roku 2008 po auditu MZ ČR dochází ke změnám v rámci onkologické sítě, zůstává 13 Komplexních onkologických center, 7 Hemato-onkologických a 2 Dětská onkologická centra. 

2009

  • 13. 02. 2009 Tisková konference České onkologické společnosti k výsledkům auditů Komplexních onkologických center a vyhodnocování nákladné léčby