Masarykův onkologický ústav otevřel kompletně zrekonstruovaný Bakešův pavilon

Masarykův onkologický ústav otevřel kompletně zrekonstruovaný Bakešův pavilon

Tisková zpráva MOÚ, 5.2. 2021, Brno: Po více než sto letech provozu prošel Bakešův pavilon na Žlutém kopci v Brně celkovou rekonstrukcí za 431 milionů korun. Stavební úpravy trvaly více než dva roky, výsledkem jsou dvě lůžková oddělení, nové ambulance i navýšení počtu operačních sálů. Nově má Masarykův onkologický ústav celkem 6 operačních sálů a řadí se tak k předním chirurgickým pracovištím v České republice s onkologickou specializací. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., současný ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a emeritní ředitel MOÚ prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. společně oficiálně otevřeli pavilon v pátek 5. února.

„Takto rozsáhlá investice přispěla k modernizaci a zvýšení komfortu poskytované péče. Z hlediska počtu léčených onkologických pacientů patříme v ČR na první místo. Špičkové vybavení dvou nových operačních sálů v Bakešově pavilonu je významným přínosem pro rozšíření onkologické operativy a zavedení nových metod. Ročně u nás provádíme skoro pět tisíc operací, z toho bezmála tři sta robotických,“ shrnul ředitel MOÚ profesor Marek Svoboda.

V přízemí Bakešova pavilonu MOÚ se nachází osm chirurgických, gynekologických a anesteziologických vyšetřoven, včetně zákrokového sálu. O patro níže jsou vybudovány dva nové operační sály a důležité technické zázemí budovy. Dvě nadzemní patra jsou věnována lůžkovým oddělením s celkovou kapacitou 52 lůžek. Půdní vestavba patří kancelářím a pracovnám lékařů. Půdní vestavba patří kancelářím a pracovnám lékařů. V okolí budovy došlo k navýšení parkování o 28 míst, včetně prostoru pro sanitní vozy. Zhotovitelem stavby se na základě vítězství v zadávacím řízení stala Společnost pro Bakešův pavilon - společníci UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a OHL ŽS, a.s.

„Úspěšně vyvedená rekonstrukce Bakešova pavilonu MOÚ, historicky Bakešovy chirurgické nemocnice, čnějící na Žlutém kopci, byla úkolem  provozní nutnosti, historické odpovědnosti i srdečního patriotismu. Z Bakešovy nemocnice kdysi vzešla sama osvícená myšlenka a úsilí pro vznik Masarykova onkologického ústavu. Když jsme objekt v roce 2005 do areálu ústavu převzali z krajské gesce, činili jsme tak se záměrem pomoci objekt zachránit, modernizovat a vrátit svému účelu, tedy operační léčbě onkologicky nemocných. To se zásluhou všech, tedy zejména architektů, projektantů a stavebních firem s citem podařilo naplnit,“ zhodnotil rekonstrukci emeritní ředitel MOÚ profesor Jan Žaloudík.
 
Nyní pokračuje a finalizuje stěhování do nových prostor Bakešova pavilonu a jeho části budou do konce února 2021 kompletně uvedeny do provozu.

„Onkologická léčba je v celospolečenském meřítku velmi důležitou součástí poskytované veřejné zdravotní péče. Role Masarykova onkologického ústavu, co by Národního onkologického centra, je nezastupitelná, a proto jsem velmi rád, že modernizace Bakešova pavilonu umožní rozvíjet a zvyšovat standard specializované léčby v Česku," řekl při oficiálním otevření pavilonu ministr zdravotnictví docent Jan Blatný.

„Velké poděkování patří i těm, kteří přispěli schválením a financováním k realizaci této stavební investice,“ doplnil profesor Žaloudík.


Rekonstrukce Bakešova pavilonu v souvislostech
 • Historická část objektu Bakešova pavilonu byla vybudována koncem 19. století (Zeměbranecká nemocnice), v roce 1914 byla uskutečněna dostavba (Zemská chirurgická nemocnice). V 70. letech 20. století bylo vybudováno nové křídlo, označované jako přístavba. Po více než sto letech provozování byla celkové rekonstrukce a dostavba dvou vertikálních komunikačních jader s výtahy nezbytná. V rámci rekonstrukce došlo k odstranění přístavby a tím vzniklo uprostřed ústavu nádvoří, které vytvořilo také další příležitosti k parkování vozidel.
 • V září 2015 byl zpracován investiční záměr na rekonstrukci a dostavbu Bakešova pavilonu, a v návaznosti na to byl na jaře 2016 záměr schválen na Ministerstvu zdravotnictví a zaregistrován jako akce dotované ze státního rozpočtu.
   
 • V návaznosti na to byla v srpnu 2016 zadána zakázka na zpracování studie, projektu a provádění autorského dozoru.  Poté, co bylo vydáno společné územní a stavební rozhodnutí a zpracována dokumentace pro provádění stavby, se uskutečnilo zadávací řízení na stavební práce a zhotovitelem stavby se stala "Společnost pro Bakešův pavilon" - společníci UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a OHL ŽS, a.s., celkové náklady na realizaci dosahují 431 mil. korun vč. DPH, z toho 180 mil. korun bylo čerpáno ze státního rozpočtu.
   
 • K zahájení stavebních prací celkové rekonstrukce došlo 18. července 2018. Při realizaci v průběhu roku 2018 a v první polovině roku 2019 byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které zapříčinily nárůst pracnosti, např. větší rozsah skalního podloží, potřeba většího rozsahu sanací nosných železobetonových konstrukcí (žebrové stropy), větší rozsah zazdívek nebo nutnost provádět opatření související se statickým zajištěním objektu. Z toho důvodu došlo k prodloužení původně předpokládaného termínu cca o 4 měsíce a rovněž k nárůstu ceny o 0,67% (celkem 2,8 mil. korun vč. DPH).
   
 • V roce 2020 komplikace způsobovala také koronavirová epidemie, která uzavřela do karantény jak specializované odborné pracovníky, tak jindy uzavřela hranice pro pracovníky ze zahraničí, nebo postihla pracovníky vedení stavby dočasnou pracovní neschopností.
   
 • Koncem roku 2020 byly stavební práce úspěšně dokončeny a v lednu 2021 pokračovali drobné opravné činnosti. Finální kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na začátku února 2021.

Plány rozvoje MOÚ

Do roku 2030 chce MOÚ realizovat další projekty modernizace a rozšíření poskytované péče:

Dostavba vstupního objektu Švejdova pavilonu
Ve Švejdově pavilonu se provádí zejména ambulantní péče, která jen za posledních 15 let narostla o více než 50 % na současných 246 000 ošetření. Dostavbou získá MOÚ nejenom potřebné prostory pro klinické studie a poskytování podpůrné péče (poradny pro výživu, hojení ran, stomie, psycho-sociální péči, genetické poradenství), ale i nový vstup do areálu od kruhového objezdu z Vaňkova náměstí, který pomůže lépe organizovat příchod nemocných, což se v době pandemie COVID-19 ukázalo jako velmi důležité. Současně objekt poskytne i některé služby pro obyvatele místní části a návštěvníky.
 
Oddělení paliativní medicíny
Paliativní medicína a léčba bolesti je důležitou součástí onkologické léčby. Její moderní pojetí klade větší důraz na ambulantní poskytování této péče. V MOÚ vznikne nové oddělení paliativní medicíny, jehož součástí bude denní stacionář se čtyřmi oddělenými lůžky, poskytujícími dostatečné soukromí pacientům a jejích příbuzným, konzultační místnosti, služby psychologa a sociálních pracovnic. Součástí oddělení bude i kaple.
 
Oddělení pro ambulantní aplikaci systémové protinádorové léčby (stacionář)
MOÚ je největší centrum v ČR v počtech aplikované chemoterapie, hormonoterapie a cílené protinádorové léčby. Stávající prostory nevyhovují ani kapacitou ani prostředím. Nové prostory téměř zdvojnásobí kapacitu, ale hlavně poskytnou větší bezpečnost a vyšší komfort pro pacienta a personál.
 
Centrum prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní stanice
MOÚ má plán postavit na místě objektu bývalé transfúzní stanice v přilehlé Tomešově ulici moderní pracoviště zaměřené zejména na onkologickou prevenci. Budou zde probíhat jak standardní preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění (každoročně cca 30 000 vyšetření), tak i program „Onkologické prevence pro každého“, o který je stále větší zájem (každoročně cca 2 000 vyšetření). Nedílnou součástí bude i poradenství v oblasti onkologické prevence. Kromě toho budou v objektu i další zdravotnické provozy.
 
Rozšíření oddělení nukleární medicíny
Zrušením lůžkového oddělení nukleární medicíny přišel Jihomoravský kraj o možnost aplikovat léčbu radiofarmaky za hospitalizace. MOÚ chce rozšířit své oddělení nukleární medicíny / PET centrum o novou lůžkovou i ambulantní část, aby pacienti, jejichž léčba musí probíhat za hospitalizace, nemuseli do jiných krajů. Současně na tomto pracovišti bude probíhat intenzivní výzkum nových radiofarmak, se kterým má MOÚ bohaté zkušenosti.
 
Kromě těchto projektů, vyžadujících i značné stavební investice, je plánována modernizace přístrojové techniky, zejména zobrazovacích metod, radioterapie, endoskopických intervencí. MOÚ by chtěl v budoucnosti rovněž vybudovat i pracoviště pro protonovou léčbu.