PREVON 2019 - přednášky o onkologickém screeningu

PREVON 2019 - přednášky o onkologickém screeningu

Posláním Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je snížení výskytu pozdě zachycených vážných onemocnění a úmrtí na tato onemocnění a celkové zlepšení zdraví obyvatel České republiky. V říjnu 2019 se uskutečnil 3. ročník konference PREVON věnované právě časnému záchytu vážných onemocnění, včetně zhoubných nádorů. Letos byla konference zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů, na časný záchyt onemocnění v ordinaci praktického lékaře a nově byly představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly předneseny na kongresu a týkaly se onkologie. 

Seznam vybraných přednášek

Webcast celé konference najdete na webu konference PREVON.

Blok 1: Strategie screeningových programů

Blok 2: Perspektivy programu časného záchytu karcinomu plic

Blok 3 a blok 4 konference se věnoval novorozeneckému screeningu, záznamy přednášek najdete na webu konference PREVON.

Blok 5: Screening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře

Blok 6: Časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře

Ostatní přednášky bloku 6 se věnovaly screeningu neonkologických onemocnění, záznamy přednášek najdete na webu konference PREVON.

Webcast celé konference, který tvoří záznamy všech 27 přednášek, najdete na webu konference PREVON.