Primární prevence

Primární prevence si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci rizikových faktorů, které mají prokazatelný a přímý vliv na vznik malignit. Indikátorem úrovně primární prevence je vývoj incidence zhoubných nádorů, která je sledována v Národním onkologickém registru. Do primární prevence patří léčbu závislosti na tabáku, boj s alkoholismem, ochrana kůže před neúměrnou expozicí slunečnímu záření, eradikace infekcí žaludku Helicobaterem pylori, vakcinace proti hepatitidám, papilomavirům a výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu od dětství. Součástí primární prevence je také hodnocení komerčních produktů z hlediska možné kancerogenity a analýza stavu životního prostředí z hlediska kancerogenity. Nejen praktickým lékařům nabízíme Doporučené postupy k primární prevenci Sekce preventivní onkologie ČOS a řadu textů a audiovizuálních přednášek ze všech oblastí primární prevence.  Laikům je pak určena kapitola Životní styl, kde si mohou hravou formou kvízů, anket a videí doplnit svoje znalosti o prevenci rakoviny.