Sekundární prevence - screening

Sekundární prevence je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vyléčitelném stadiu. Indikátory její úrovně jsou poměr lokalizovaných stádií nádorů k ostatním pokročilejším stádiím a vývoj úmrtnosti na zhoubné nádory.

Nabízíme články, informace, odkazy a přednášky nejen o výsledcích tří oficiálních screeningových programů (screening rakoviny prsu, hrdla děložního a tlustého střeva a konečníku), ale také o organizaci, průběhu a výsledcích preventivních prohlídek a včasném záchytu zhoubných nádorů prostaty, ledvin, plic, kůže a o problematice včasného odhalení nádorů u dětí a dospívajících.