Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 4, říjen 2018

Čtvrté letošní číslo zpravodaje Národního screeningového centra se věnuje optimalizaci stávajících screeningových programů, které se všechny týkají zhoubných nádorů a zve na konferenci PREVON. 

Obsah čísla 4/2018

  1. Optimalizace zvaní občanů k programům screeningu zhoubných nádorů
  2. Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
  3. Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu
  4. Pozvánka na konferenci PREVON 2018

Zpravodaj je ke stažení na stránkách Národního koordinačního centra prevence vzácných onemocnění