Pomáháme, aby se dalo lépe pomáhat. Brožura zejména pro praktické lékaře.

Pomáháme, aby se dalo lépe pomáhat. Brožura zejména pro praktické lékaře.

Tisková zpráva, Praha 19. 7. 2020 Amelie, z.s. Nově je k dispozici pro všechny pomáhající odborníky v oblasti onkologie brožura s psychosociálními tématy. Jde o druhé revidované a doplněné vydání s názvem „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“. Správnou informací a odkazem mohou lékaři, sestry, ale i další odborníci výrazně přispět k péči o nemocné a zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných během léčby a po ní. Pomoc je při návratu do života a do práce důležitá!

Brožura s odkazem na plný text je zařazena do databáze onkologických knih. 

Systém onkologické léčby je propracován v podobě doporučených postupů v Modré knize, ty ovšem neobsahují systém podpůrné péče, kterou nemocní potřebují. Jedná se zejména o rehabilitaci a další zdravotní služby, psychologickou podporu, sociální poradenství, podporu od pacientských organizací atd. Nutriční podporu obsahuje, ale zejména z pohledu malnutrice, ne z pohledu změny stravovacích návyků.

„Onkologická pracoviště pacienta po ukončení akutní onkologické léčby sledují a kontrolují, případně řeší věci související přímo s léčbou. Dlouhodobě nemají dostatečnou kapacitu pro pacienty na poli informovanosti a rozhovoru s nimi a na široké a obsáhlé téma podpůrné léčby a návratu do práce a do života není prostor. Praktický lékař má v léčbě onkologicky nemocného často roli řešitele potíží, které má pacient z dřívější doby a s onkologickou léčbou nesouvisí, je často tím, kdo vede pracovní neschopnost nemocného. Zde se dostává do zdravotně sociálního přesahu. Ale udržet informace o novinkách v této oblasti a ještě je individualizovat pro každého člověka je velmi těžké,“ vysvětluje Šárka Slavíková, autorka brožury.

Co konkrétně nabízí brožura za pomoc? Brožura obsahuje charakteristiku systémů a služeb mimo zdravotnictví, ve kterých se onkologicky nemocný a jeho blízcí pohybují, dodává aktuální postupy, užitečné odkazy, kontakty na mnoho organizací a také informace z oblasti sociálního a dávkového systému včetně možností další neformální podpory nemocných.

Upozorňuje také na rizikové skupiny, které si zaslouží zvláštní pozornost v oblasti informací a podpory a těmi jsou: osoby s druhou vážnou zdravotní diagnózou, osaměle žijící lidé nebo v konfliktu s rodinou, samoživitelé, osoby pečující o partnera či rodiče, osoby s nižším příjmem či s vysokými závazky, rodina se členem cizincem a osoby žijící ve vzdálené lokalitě se špatnou dostupností.

Oproti prvnímu vydání je brožura doplněna o větší množství informací pro pacienty s rakovinou plic nebo metastatickým postižením plic. Důvodem je zahájení pilotního programu onkologického screeningu rakoviny plic, kdy se s touto problematikou zdravotníci mohou častěji potkat. Brožura vyšla v červnu, praktičtí lékaři ji dostanou v září 2022 spolu se 7. číslem časopisu Prakticus, další zájemci si o ni mohou napsat na: socialni@amelie-zs.cz. A právě v těchto dnech je online a ke stažení na adrese www.amelie-zs.cz/brozuraPL

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz 

Kdo jsme: Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz

Ilustrační foto: archiv Amelie, z.s.