Onkologická abeceda pro praktické lékaře - audiovizuální přednášky

Role praktických lékařů zejména ve zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, výchově k prevenci a péči o onkologického pacienta je nezastupitelná. Proto Česká onkologická společnost nabízí témata zpracovaná ve formě přednášek a určená právě pro lékaře prvního kontaktu. Zde naleznete abecední přehled témat, ke kterým jsme připravili přednášky určené praktickým lékařům, kteří se setkávají ve své ordinaci s onkologickou tematikou ve všech fázích, od primární prevence, přes zvládání onkologické léčby a jejích nežádoucích účinků až po péči o pacienta v remisi a také paliativní léčbu.

Většina zde uvedených přednášek byla natočena na Brněnských onkologických dnech v rámci několika ročníků vzdělávacího programu "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře", který organizuje Sekce preventivní onkologie ČOS ČLS J.E.P. ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a portálem Linkos.cz.

Několik přednášek bylo natočeno také v rámci konference PREVON, kterou pořádá od roku 2017 Národní screeningové centrum ÚZIS ČR.

Úvodní slovo předsedkyně České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA ke spolupráci s praktickými lékaři: 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

  A B E C E D N Í    S E Z N A M    T É M A T 
v kategoriích: primární prevence * sekundární a terciální prevence * zvládání toxicity léčby * paliativní péče

Primární prevence  

Sekundární prevence, rizika, včasná detekce, screening & terciální prevence

Paliativní péče

Zvládání toxicity léčby a komplikací nemoci

Většina přednášek byla natočena v rámci šesti ročníků vzdělávacího programu pro praktické lékaře. Semináře organizuje Sekce preventivní onkologie ČOS ČLS J.E.P.