Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře

Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře

Druhé revidované a doplněné vydání brožury na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.

Druhé vydání brožury, kterou napsali pro praktické lékaře metodička služeb, zdravotně sociální pracovnice a psychoterapeutka. Snoubí v sobě znalosti z praxe poradenství onkologicky nemocným a jejich blízkým, a to bez ohledu na diagnózu či stadium nemoci, tak jak probíhá v Amelii, z.s. Důvodem k jejímu napsání byla myšlenka spolupráce a možnosti zlepšení informovanosti s cílem prospět lidem v nelehké situaci, do které se v souvislosti s onemocněním dostávají. 

Cílem je, aby praktičtí lékaři mohli provázet nemocné, kteří mají rakovinu nebo jiné dlouhodobé onemocnění, informovaní. Brožura pomáhá pochopit a řešit nejrůznější situace, které s dlouhodobým a závažným onemocněním souvisí.

Klíčová slova
Sociální problematika

Podobné knihy

Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře

Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře
Brožuru na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.