Proteomic Analysis of Multiple Myeloma Cells Targeted with Bortezomib

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma - Biology and Pathophysiology, Excluding Therapy

Číslo abstraktu: 5133

Autoři: Mgr. Jana Čumová; Mgr. Anna Potáčová, Ph.D.; Mgr. Irena Kasalová; Mgr. Ondrej Šedo; RNDr. Hana Konečná; Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008