Proteomická analýza vlivu bortezomibu na myelomové buňky

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P8/1285

Autoři: Mgr. Jana Čumová; Mgr. Anna Potáčová, Ph.D.; Mgr. Irena Kasalová; Mgr. Ondrej Šedo; RNDr. Hana Konečná; Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008