Gene-Expression Profiling of Graft-Versus-Host Disease by Oligonucleotide Microarrays

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Immunotherapy Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Číslo abstraktu: 4645

Autoři: Ing. Jan Verner, Ph.D.; RNDr. Jitka Kabáthová; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.; Alexandra Tomancova; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009