Gene-Expression Profile of Steroid-Refractory Acute Graft-Versus-Host Disease

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Clinical Care

Číslo abstraktu: 4549

Autoři: Ing. Jan Verner, Ph.D.; RNDr. Jitka Kabáthová; Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.; Alexandra Tomancova; MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010