Mgr. Jana Skuhrovcová - Tajtlová

1. LF UK a VFN, Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD ( Praha)

E-mail: jana.skuhrovcova@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta