CHROMOSOME 3 ABERRATIONS IN MYELOID MALIGNANCIES REVEALED BY MOLECULAR CYTOGENETIC TECHNIQUES AND THEIR PROGNOSTIC SIGNIFICANCE

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0131

Autoři: RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Libuše Babická; Jela Melicherčíková; RNDr. Lucie Houšková; Mgr. Jana Skuhrovcová - Tajtlová; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Magda Šišková, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007