TELOMERE LENGTH EVALUATION IN PATIENTS WITH UNTREATED B-CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA - CORRELATION WITH OTHER MOLECULAR, CYTOGENETIC AND IMMUNOPHENOTYPIC FEATURES

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1173p

Autoři: RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; Mgr. Soňa Včelíková (Žilovcová ); MUDr. Adéla Berková; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Jana Skuhrovcová - Tajtlová; Mgr. Lenka Grosová; MUDr. Eduard Cmunt, CSc.; MUDr. Josef Karban, CSc.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008