PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ADDITIONAL CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN CHILDREN WITH ETV6-AML1 POSITIVE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Poster session II: Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0540

Autoři: Mgr. Libuše Babická; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; Mgr. Lenka Šindelářová; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; RNDr. Alexandra Oltová; M. Mentzelová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Martina Hrubá; Mgr. Jana Skuhrovcová - Tajtlová; Ing. Kateřina Mužíková; MUDr. Renata Formánková; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; Alena Vrzalová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005