MUDr. Javed Parvez

Nemocnice Nový Jičín, Chirurgické odd. Onkologického centra J.G.Mendela (Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta