Intraoperační radioterapie (IORT) v multimodální terapii lokálně pokročilého karcinomu rekta - první zkušenosti s výsledky

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 32

Autoři: MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Bartoš ; MUDr. Adam Wendrinski; MUDr. Petr Anděl, Ph.D.; MUDr. Javed Parvez; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Lukáš Adamčík

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011