Laparoskopická nízká resekce rekta s totální mesorektální excizí a abdominoperineální amputací pro karcinom rekta. Primární resekce versus resekce po neoadjuvantní léčbě.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 201

Autoři: MUDr. Jiří Bartoš ; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.; MUDr. Javed Parvez; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Lukáš Adamčík

Úvod
Srovnání perioperačních výsledků u pacientů s primární laparoskopickou nízkou resekcí rekta nebo abdominoperineální amputací (PRR primární resekce rekta) a u pacientů, kde operaci předcházela neoadjuvantní radiochemoterapie (PCRT-primární radi-ochemoterapie).

Metoda
291 pacientů s rakovinou rekta bylo operováno v letech 2005-2007 v Okologickém centru J. G. Mendela v Novém Jičíně. Laparoskopická resekce tvořící soubor byla provedena u 155 patientů (49 žen a 106 mužů, průměrný věk 65+9.7, mezi 27-87). Primární chirurgický přístup byl zvolen u 74 pacientů a 81 pacientů podstoupilo radiochemoterapii před laparoskopickou resekcí rekta. Pro srovnání obou skupin byla vybrána následující kritéria: pohlaví, věk, ASA skóre, klinické stádium choroby, vzdálenost tumoru od análního otvoru, typ resekce, počet odstrněných uzlin, typ a frekvence pooperačních komplikací, délka procedůry a délka pobytu v nemocnici.

Výsledky
Obě skupiny byly srovnatelné věkem, ASA skóre a lokalizací tumoru. U pacientů s neoadjuvantní terapií byla léčena vyšší stádia onemocnění. Sfinkter zachovávající operace byla v 75,7% vs. 46,9% ve prospěch primárních resekcí. Četnost konverzí byla nižší u primární resekce 9,5% proti 16,0% u PCRT. Pooperační komplikace byly nepatrně vyšší u primárních resekcí 18,5% vs.16,4%. Počet odstraněných lymfatických uzlin byl vyšší u primární resekce. U obou skupin byla úmrtnost nulová.

Závěr
Po krátkém období hodnocení výsledků nenacházíme výnamný rozdíl mezi skupinami nemocných léčených pro karcinom rekta PRR a PCRT. Radioterapie nevedla ke zhorčení pooperačních výsledků u našich nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008