Perioperační sonografie (IOUS) jater jako doplňující stagingové vyšetření u pacientů s kolorektálním karcinomem - vyhodnocení souboru 500 pacientů

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 04

Autoři: MUDr. Jiří Bartoš ; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Bořivoj Čech; MUDr. Marek Velkoborský; MUDr. Javed Parvez; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Lukáš Adamčík

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011