INFECTION TRANSMISSION DURING GRAFT IN STEM CELL TRANSPLANTATION – SYSTEM OF PREVENTION

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: 24. Allogeneic stem cell transplantation - clinical, incl. umbilical cord blood

Číslo abstraktu: 1270

Autoři: Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; MUDr. Melanie Cermanová, Ph.D.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; MUDr. Martin Blažek, Ph.D.; MUDr. Radovan Malý, Ph.D.; MUDr. Vít Řeháček

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006