RETROSPECTIVE ASSESSEMENT OF THE GLOBAL QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA AFTER HSCT FROM NURSES PERSPECTIVES: FINDING FROM A CROSS-SECTIONAL AND RETROSPECTIVE STUDY.

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 41. Quality of life, incl. palliative care

Číslo abstraktu: 1101

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; MUDr. Martin Blažek, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006