THE USE OF BIOCHEMICAL MARKERS, ECHOCARDIOGRAPHY AND ELECTROCARDIOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF CARDIOTOXICITY IN PATIENTS TREATED FOR ACUTE LEUKEMIA

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 28. Acute myeloid leukemia

Číslo abstraktu: 0642

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; MUDr. Alena Štrasová; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Martin Blažek, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006