MUDr. Pavla Šormová

Klinika onkologická LF OU a FN Ostrava (ul. 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava)

E-mail: pavla.mrazkova@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.