Nezvyklý případ podkožní pannikulitidě podobného T lymfomu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P35/1320

Autoři: MUDr. Milan Matuška, Ph.D.; MUDr. Alexandra Ligová; MUDr. Pavla Šormová; MUDr. Tomáš Waloschek; Prof. MUDr. František Fakan, CSc. ; MUDr. Ingrid Vášová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008