MUDr. Soňa Peková, Ph.D.

Nemocnice Na Homolce, Odd. klinické biochemie (Roentgenova 2, 150 00 Praha)

E-mail: sona.pekova@homolka.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta