Zvýšená exprese mRNA pro Angiopoietin-2 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a nemutovaným IgVH

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P50/1217

Autoři: Mgr. Filip Vrbacký; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Kristýna Šarounová; Doc.RNDr. Miroslav Pecka, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008