RAPID DETECTION AND IDENTIFICATION OF PATHOGENS IN HEMATOONCOLOGICAL PATIENTS USING MOLECULAR TECHNIQUES

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Infectious diseases, supportive care I

Číslo abstraktu: 0460

Autoři: MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Oldřich Mazal; MUDr. Jan Vydra; RNDr. Hana Kabíčková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009