Angiopoietin-2 mRNA Expression Is Elevated in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients with Poor Prognostic Features

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Lymphocytic Leukemia - Biology and Pathophysiology, Excluding Therapy

Číslo abstraktu: 4182

Autoři: Mgr. Filip Vrbacký; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; MUDr. Monika Hrudková; Doc.RNDr. Miroslav Pecka, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008