ANGIOPOIETIN-2 MRNA EXPRESSION IS INCREASED IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA WITH UNMUTATED IGVH GENES

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1403p

Autoři: Mgr. Filip Vrbacký; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Kristýna Šarounová; Doc.RNDr. Miroslav Pecka, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008