Cyclin D1 mRNA Expression In CLL: a Pilot Study

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Lymphocytic Leukemia

Číslo abstraktu: 4619

Autoři: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Lenka Zejsková; MUDr. Martin Špaček; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010