Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

ÚLD-Oddělení laboratorní genetiky Centrum aplikované bioimplantologie FNKV a FN Motol (Šrobárova 50, 100 34 Praha 10)

E-mail: vbobek@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta