Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u pacientek s rakovinou prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Jiří Pavlásek; Ing. Daniela Pintérová; Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.; RNDr. Ivana Janatková; Mgr. Veronika Mikulová, Ph.D.; MUDr. Josef Valchář; MUDr. Milan Brychta; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; V. Korenková; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; RNDr. Marianna Romžová, Ph.D.; Vendula Rusňáková; A. Tichopád; MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.; V. Richterová; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Prof. Dr. Mikael Kubišta, Ph.D.Moduluje metastatický potenciál maligního nádoru?


Metastatická kaskáda

 1. Nádorová buňka se uvolňuje z prostředí primárního nádoru
 2. Vstupuje do krevního řečiště
 3. Cirkuluje v krvi
 4. Extravaduje z krevního řečiště
 5. Migruje do metastatického místa (´seed and soil hypothesis´) a zůstává ve stavu dormance až do procesu opětovné aktivace dělení buňky


Orgánově specifické bariéry diseminace
TOP 10 INOVACÍ V MEDICÍNĚ pro rok 2009


Cirkulující nádorové buňky

 • Buňky v periferní krvi, patriace antigenně anebo geneticky k typům jednotlivých nádorů

 • Na základě přítomnosti CTC v krvi a rozdílné exprese onkomarkerů na úrovni mRNA je možné stanovit algoritmy častější detekce mikrometastáz


Proč se zajímat o CTC?

Současné klinické, laboratorní a diagnostické metody jsou nedostačující pro:

 • Biologickou definici nádoru.

 • Stanovení prognózy.

 • Dynamické měření efektu terapie a odpovědi na léčbu.

Prognostický faktor:

 • Pro časnou detekci progrese nebo relapsu onemocnění.

 • Pro monitorování dynamiky onemocnění.

Prediktivní faktor:

 • Výběr terapie a predikce její účinnosti.


Personalizovaná medicína?
 • Personalizovaná

 • Prediktivní

 • Preventivní

 • ParticipujícíCo dělat při zvyšující se hladině CTC v průběhu terapie?

 • Může být u pacienta ukončená terapie, která nepomáhá?

 • Chemoterapie by měla být ukončená úplně anebo by měl být změněn léčebný agens?

 • První terapie by měla být dokončená před změnou terapie?

 • První terapie by měla být doplněná o druhé agens?

 • Anebo máme přiznat porážku?

Case Study:Pac. T1N2M0 (ER+, PR+, HER2-3+)
Pac: T2N0M0, ER, PR, neg., Her-2 poz., G2, Neo-adjuvant.(Herceptin) – chemoterapie,(věk 25)Pacientka: T2NXMX, ER, PR, Her-2 nezn., relaps – met.,(věk 57)Prognostiv value:OS of MBC patientd with <5 or ≥5 CTC at baseline (N=177)

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010