Proč informace?

Řekne-li se ve společnosti slovo rakovina, tak se najednou vytratí humor, dobrá nálada a pohoda. Zhoubná (maligní) nádorová onemocnění se stala postrachem společnosti. Lidé se bojí otevřeně o nich hovořit a každý náznak vede spíše k uhýbání než k přímé výměně názorů. O to horší situace je pochopitelně u lidí, kteří se dostanou se zhoubným onemocněním do přímého kontaktu. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí.

Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné.

  • Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a dokonce i vyléčit.
  • Aby člověk mohl vzdorovat zdánlivě beznadějné situaci, jako je onemocnění rakovinou, je absolutně nutná dokonalá informovanost.
  • Právě v důsledku zlepšené informovanosti obyvatelstva, preventivních programů a zavádění nových poznatků vědy do praxe se ve vyspělých zemích a zdravotnických systémech úmrtnost na tyto choroby snižuje.
  • Počet onemocnění stoupá, počet úmrtí na řadu nádorů však zůstává stejný nebo dokonce klesá, což svědčí o stále lepších možnostech diagnostiky a léčby.
  • Podle Světové zdravotnické organizace přežívá dnes díky moderním způsobům léčby až 66 % pacientů s nádorovým onemocněním. Současná medicína by ovšem dokázala poskytnout dalších pět let života mnohem většímu počtu nemocných, pokud by ovšem léčba mohla být zahájena dostatečně včas. Léčba pokročilého onemocnění je podstatně méně účinná, stojí mnohonásobně více a vzhledem ke svému agresivnějšímu charakteru přináší nemocným i četné nepříjemné nežádoucí účinky a komplikace.

Základem je informovanost, prevence a včasná návštěva lékaře.

Proč patří Česká republika k zemím, kde je úmrtnost na zhoubné nádory vysoká? Důvodů je několik. Jednak se prodloužila délka našeho života, takže máme větší šanci se nádorového onemocnění "dožít", dále klesá úmrtnost na kardiovaskulární choroby, což významně přispívá k prodloužení života a tím pádem i ke zvýšené šanci onemocnět zhoubným nádorem a významný podíl na této neutěšené situaci má také nedostatečná informovanost lidí o prevenci vzniku nádoru, možnostech včasného diagnostikování a způsobech léčby.

Jedním ze zdrojů, které mají přispět k lepší informovanosti zdravých i nemocných, jsou i tyto stránky České onkologické společnosti.

Odborníci připravují pro tento web originální články a vybírají odkazy na další zdroje informací o prevenci a léčbě onkologických onemocnění. Seznam přispěvatelů tohoto webu najdete v části O portálu - autorský kolektiv.