Česká republika a rakovina v číslech

S určitou nadsázkou lze říci, že tak či onak se s nádorovým onemocněním v průběhu svého života setkáme všichni bez výjimky. Nikdo z nás si nemůže o sobě dovolit říct, že se ho onkologické onemocnění netýká, nemocného zhoubným nádorem najdeme prakticky v každé širší rodině. S prodlužující se délkou lidského života paradoxně narůstá i pravděpodobnost, že nás postihne zhoubný nádor. Zjednodušeně řečeno je to tím, že více lidí se nádoru "dožije".

Statistika hovoří jasně: každý 3. obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře.

 • Každoročně onemocní v České republice více než 96 500 lidí zhoubným novotvarem (data za rok 2016), z toho 49 302 případů u mužů a 47 198 případů u žen.
 • V roce 2016 celkem žilo v České republice téměř 562 329 osob, u kterých bylo v daném roce nebo dříve diagnostikováno onkologické onemocnění. To je jako by onemocněli všichni obyvatelé našeho druhého největšího města Brna a ještě navíc celý Turnov. Tolik onkologicky nemocných mezi námi žije!
 • V roce 2016 zemřelo v České republice na rakovinu 27 261 lidí, úmrtnost na zhoubné nádory vykazuje v absolutních číslech stagnaci!
 • Nejčastějším nově diagnostikovaným zhoubným onemocněním v roce 2016 byly kožní nádory vyjma melanomu, tedy bazaliomy a spinocelulární karcinomy. Díky prognosticky relativně příznivé povaze těchto onemocnění a obvykle včasné diagnóze je úmrtnost na tento typ zhoubných nádorů stabilně velmi nízká. Mezi další nejpočetnější diagnózy dále patří  karcinomy tlustého střeva a konečníku, zhoubné nádory prostaty u mužů, karcinomu prsu u žen a nádory průdušnice, průdušek a plic.
 • Incidence zhoubných novotvarů v České republice v dlouhodobém pohledu roste. Pozitivní trendy stagnace nebo dokonce mírného poklesu u některých závažných diagnóz (zhoubné nádory plic u mužů, zhoubné nádory kolorekta) vyvažuje nárůst zhoubných nádorů prsu u žen a nárůst incidence zhoubných nádorů kůže u obou pohlaví.
 • Podle populačních dat a kvalifikovaných odhadů a statistiků a onkologů v roce 2018 očekáváme 7 403 nově diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu u žen, 8 095 zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, 4 162 zhoubných nádorů plic a 2 610 zhoubných nádorů ledvin.

Rostoucí počet hlášených případů můžeme částečně dávat do souvislosti se stárnutím populace ČR (stoupá průměrný věk, respektive naděje dožití při narození). Věk je totiž hlavním rizikovým faktorem zhoubného bujení, mimo jiné díky kumulativnímu vlivu rizikových faktorů. Dalšími možnými vlivy na rostoucí absolutní incidenci jsou vyšší výskyt fyzikálních a chemických kancerogenů, který je způsobený mimo jiné znečištěním životního prostředí a změnami životního stylu, zlepšená diagnostika zhoubných novotvarů a celková kvalita lékařské péče, která znamená, že stále více osob se dožívá vyššího věku, kdy je riziko nádorového onemocnění nejvyšší. V rámci zlepšené diagnostiky mohou být příčinou vyššího počtu hlášených zhoubných nádorů mimo jiné programy celoplošných onkologických screeningů. Mamografický screening (rakovina prsu u žen) byl v České republice oficiálně zahájen v roce 2002, cervikální screening (rakovina děložního hrdla) v roce 2008 a screening kolorektálního karcinomu v lednu 2009.

Informace o stránce

 • Datum vytvoření: 21. 8. 2011
 • Datum poslední úpravy: 9. 10. 2018
 • Informace o poslední úpravě:

  Při psaní tohoto textu byly použity údaje ze statistiky ÚZIS a softwaru SVOD. Aktualizace za rok 2017 budou k dispozici na podzim 2019.