Autorský kolektiv

webu České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

Linkos - Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně ISSN 2570-8791 (2018-) 
Česká onkologická společnost ČLS JEP pacientům a jejich blízkým ISSN 1801-9951 (2006-2017)

V abecedním pořadí jsou uvedeni lékaři a další odborníci, kteří jsou autory článků, videí, vzdělávacích kvízů a dalších textů na Linkos.cz. Seznam je neustále doplňován, stejně jako internetové stránky.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MOÚ Brno, Gastroenterologické oddělení
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Hlas onkologických pacientů
Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno
Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Masarykův onkologický ústav, Brno
Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek léčebné výživy
Nemocnice Na Bulovce, Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Brno, Dětské rehabilitační oddělení
Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Dětská oční klinika LF MU a FN Brno
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno
MOÚ Brno, Odd. radiologie
Neurochirurgická klinika l.LF UK a ÚVN
MU a FN u sv. Anny, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav
Přírodovědecká fakulta UK
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC
MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Interní gastroenterologická klinika FN Brno
Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E.P.
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Klinika onkologická LF OU a FN Ostrava
Onkologická klinika FN Olomouc
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
Fakultní nemocnice u sv. Anny - radioterapeutické odd. a MOÚ
MU a FN Brno, Hematologie
Plicní ambulance Brandýs nad Labem
FN Motol, Onkologická klinika
Praktický lékař pro dospělé, Mediciman sro. a Epigentest, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
1. LF UK a VFN, Radiodiagnostická klinika
MOÚ Brno, Odd. klinických hodnocení a LF MÚ, Farmakoloogický ústav
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinické urologie
Onkologická klinika LF UP a FN
LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC
Mamma HELP, z.s.
FN Brno, ORL
FN II. chirurgická klinika Olomouc a KOC Nový Jičín
1. LF UK a VFN, Ústav patologie
ÚZIS ČR a Institut biostatistiky a analýz LF MU
2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika
1. LF UK a VFN, Ústav patologie
MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
LF UP a FN Olomouc, II. interní klinika - gastroenterologie a hepatologie
LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Kardiologická ambulance
LF MU a FN Brno, Neurochirurgická klinika
LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky1.LF UK a VFN
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MOÚ Brno, Odd. gynekologické onkologie
MU Brno, Ústav preventivního lékařství
Pacientská organizace Jelimán,z.s.
Onkologická a radioterapeutická klinika
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN VFN Praha
MOÚ Brno, Úsek klinických studií, úsek přípravy cytostatik, Ústavní lékárna
1. LF UK a ÚVN, Interní klinika, Gastroenterologické odd.
LF UK I. interní klinika
International Federation of Health Information Management Associations
Addicts Public Relations s.r.o.
Pears Health Cyber, s.r.o.
FN Ostrava, Klinika onkologická
Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno
LF MU a FN Brno, Oddělení klinické onkologie a MOÚ KKOP
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení léčebné výživy
1.LF UK Praha a VFN, Urologická klinika
LF MU a MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Chirurgická klinika FN Hradec Králové - Jednotka intenzivní péče
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav patologické anatomie
FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Urologická klinika FN Plzeň
Sanatorium Repromeda, Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky a MOÚ, CEITEC
AV ČR, Ústav molekulární genetiky
DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření
LF MU Ústav preventivního lékařství
MOÚ Klinika radiační onkologie
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Česká vakcinologická společnost
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno
Onkologické oddělení Masarykova nemocnice Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov
MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)
LF UP a FN, Hemato-onkologická klinika FN
Team Leader Classifications, Terminologies and Standards, WHO, Geneva
FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
1. LF UK a VFN, Sexuologický ústav
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Chirurgická klinika FN Hradec Králové
Ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Masarykova Univerzita Brno, Institut biostatistiky a analýz
Dermatologické oddělení FN Brno
MOÚ, Odd. anesteziologie a intenzivní péče
Praktická lékařka, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Nemocnice Na Pleši
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
DLBsH Rajhrad a FN Brno, IHOK
Masarykův onkologický ústav, Centrum komunikace s veřejností
LF MU a FN Brno Bohunice, Chirurgická klinika
Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP
MU, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie
FNKV, Klinika radioterapie a onkologie
KKOP Masarykův onkologický ústav, Předseda výboru ČOS
MOÚ Brno, Gastroenterologické oddělení
Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU Brno
Aliance žen s rakovinou prsu
Svaz zdravotních pojišťoven
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Ústav patologie a ÚMTM LF UP
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
LF UP a FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a TBC
Nemocnice Kadaň s.r.o.
Ústav hematologie a krevní transfúze Praha
FN Brno, Ústavní lékárna
ONKOCENTRUM MEDICON Services s.r.o., Odd. onkochirurgie
Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha;Ústav hygieny a epidemiologie
SVL ČLS JEP, Praktický lékař Radotín s.r.o.
Interní hematologická a onkologická klinila LF MU a FN Brno a CEITEC
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LFUK, Bratislava
LF MU a FN Brno, Interní gastroenterologická klinika
LF MU a MOÚ Brno, Klinika radiační onkologie
Kožní oddělení, FN Ostrava
Oddělení radiodiagnostiky Masarykova onkologického ústavu Brno
FN Motol; PTC Praha
Komplexní onkologické centrum Liberec
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ
LF MU a FN Brno, Neurologické odd.
Klinika dětské hematologie a onkologie) FN Motol
1. LF UK a FN v Motole, III. chirurgická klinika
FN Brno, Klinika dětské onkologie
2. LF UK a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky
Masarykův onkologický ústav, Odd. epidemiologie a genetiky nádorů (OEGN)
FN Olomouc, Onkologická klinika
Národní screeningové centrum, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Centrum pro závislé na tabáku, ÚVN
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín; předseda PSNPO ČOS
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV Praha
FN Motol Pneumologická klinika UK 2.LF
Oddělení vědy, výzkumu a školství FN Brno
Hospic Anežky České Červený kostelec a Nemocnice Litoměřice, FZS Pardubice
Dialog Jessenius
1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Oddělení patologie a molekulární medicíny
Urocentrum Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav hematologie a krevní transfuze
LF MU a FN Brno, Radiologická klinika
LF MU a FN Brno, IHOK
CKTCH (MOÚ a FN USA)
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Chirurgie
LF UK a FN Plzeň, Šiklův ústav patologie
Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň
LF UK Bratislava, Odd. klinickej patofyziológie
Psychiatrická nemocnice Brno
MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)
LF MU a MOÚ, KKOP
MOÚ, Odd. epidemiologie a genetiky nádorů
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.,
Institut zdraví a pohody
MOÚ, Odd. chirurgické onkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Nemocnice Znojmo, ORKO
MU a FN u sv. Anny, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno a ÚZIS ČR Praha
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, CZT , 1. LF UK a VFN
KDHO FN Motol
Univerzita Palackého v Olomouci, Amelie, o.s.
LF MU a MOÚ, KKOP
MOÚ Brno, Odd. gynekologické onkologie
Hematologická ambulance MOÚ Brno
Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické odd.
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Odd klinické a radiační onkologie a FN HK, IPVZ
Chirurgická klinika FNKV Praha, CKTCH Brno
FN u sv.Anny Brno
Masaryků onkologický ústav Brno
1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie
Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
III. interní gerontometabolická klinika FN
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Ambulance pracovně lékařských služeb, Masarykův onkologický ústav brno
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN; OK 1.LF UK, VFN a ÚVN; ÚRO 1. LF UK a NNB
Sociální oddělení FN Motol a LF UK
Vítkovická nemocnice a.s., nutriční péče
Mamma HELP, z.s.
Hlas onkologických pacientů
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství a ÚZIS ČR
Masarykův onkologický ústav
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
UK Katedra psychologie
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU
MOÚ, Oddělení radiologie
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, předsedkyně ČOS ČLS JEP
Praktický lékař pro dospělé Jedovnice, Sdružení praktických lékařů ČR
Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol
FN Hradec Králové, Ředitel
FN a LF UK Hradec Králové, I. interní klinika
Ústav hematologie a krevní transfuze
Oddělení klinické psychologie FN Motol 2. LF UK Praha
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
Hospicová péče sv. Zdislavy
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Gynekologicko-porodnická klinika a FN Motol
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
MOÚ, Úsek klinické psychologie
FN Plzeň, ORAK
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
LF MU, Farmakologický ústav
Masarykův onkologický ústav Brno
Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
České ILCO
AV ČR, Mikrobiologický ústav a 1. LF UK, Ústav imunologie a mikrobiologie
VFN, Onkologická klinika a NET
1.LF UK v Praze
1.lékařská fakulta , Ústav všeobecného lékařství
Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie
Ordinace praktického lékařství pro dospělé a ZZS Ústí nad Orlicí
3. LF UK a Breast Unit Prague
FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Masarykův onkologický ústav, KKOP a CEITEC
1. LF UK a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Hospic sv. Alžběty
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
FN u sv. Anny, ORL klinika
Neurochirurgická klinika FN Brno
Krajská nemocnice, Centrum pro klinickou a radiační onkologii
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně
T.E.O. Consulting s.r.o.
Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP a neurologie
1. LF UK a VFN v Praze, Radiodiagnostická klinika
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ ČR, Praha
Ústřední Vojenská Nemocnice, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu; IPVZ
Poradna pro výživu a odvykání kouření MOÚ Brno
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Masarykův onkologický ústav, Oddělení gynekologické onkologie
Pears Health Cyber, s.r.o.
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika
MOÚ, KKOP
Nemocnice na Homolce
Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení
LF MU a FN Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno
1. LF UK Ústav biochemie a exp. onkologie
Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie
Interní gastroenterologická klinika, FN Brno
FN Plzeň, KARIM – Ambulance psychologická
KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Praktický lékař pro dospělé, Mediciman s.r.o.
Sdružení praktických lékařů ČR
Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno
2. LF UK, Ústav imunologie a Sotio, a.s.
Ambulance klinické psychologie
Bristol-Myers-Squibb
Ministerstvo zdravotnictví ČR
FN Klinika dětské onkologie
Společně k úsměvu, Brno
LF UP a FN Olomouc, Urologická klinika
Praktický lékař pro dospělé
Oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Plzeň
Útvar pro standardní diagnostické a terapeutické postupy Ministerstva zdravotnictví SR
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
WHO-FIC NL Collaborating Centre
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
LF MU, Masarykův onkologický ústav, KKOP a FN Brno
FNB Interní hematoonkologická klinika
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Klinická psychologie a psychoterapie, s.r.o
Gastroenterologické oddělení MOÚ Brno
I. interní klinika LF UK a VFN a ÚHKT
Ústav radiační onkologie I LF UK a FN Bulovka
MOÚ, Interní ambulance
LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství
Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol
FNB, Interní hematoonkologická klinika
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
MOÚ Brno, OCHIR
VFU Brno, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta
UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit
MOÚ, Anesteziologicko - resuscitační odd. (ARO)
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
University of Salford, Manchester
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Fakultní Thomayerova nemocnice, Urologické odd.
Ústřední Vojenská Nemocnice, Interní odd.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Nemocnice na Pleši
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a
ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR
Masarykův onkologický ústav Brno
MU Brno, Pedagogická fakulta
1. LF UK a VFN Praha, Dermatovenerologická klinika
MOÚ, Oddělení urologické onkologie
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno