Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014

  • 15. 11. 2016

NZIS report č. R/1 (09/2016) je k dispozici na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

NZIS report č. R/1 (09/2016) je k dispozici na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky.