Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022

Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022

Podívejte se na záznamy přednášek, které byly natočeny na Semináři k zavedení časného záchytu karcinomu plic na letošní konferenci PREVON dne 22. 9. 2021. Konferenci PREVON každoročně pořádá Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kterému patří poděkování za pořízení záznamu konference! 

Záznam všech přednášek najdete na webu PREVON nebo v playlistu na YouTube kanále ÚZIS ČR  

Epidemiologie a sekundární prevence karcinomu plic (J. Skřičková)

Algoritmus programu časného záchytu karcinomu plic v ČR (M. Koziar Vašáková)

Cesta k zavedení pilotního programu časného záchytu karcinomu plic (K. Hejduk)

Role praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic (B. Seifert)

Role plicního lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic (I. Čierná Peterová)

Role radiologa v programu časného záchytu karcinomu plic (H. Mírka)

Multidisciplinární péče o pacienty zachycené v programu časného záchytu karcinomu plic (M. Svatoň)

Program časného záchytu karcinomu plic: využití momentu poučitelnosti pro kuřáky (E. Králíková)

Možné záchyty dalších plicních onemocnění (V. Koblížek)

Komise MZ pro akreditaci CT pracovišť pro program časného záchytu karcinomu plic (A. Šteflová)

Akreditace CT pracovišť pro program časného záchytu karcinomu plic z pohledu atomového zákona (K. Petrová)

Informační podpora a monitoring programu časného záchytu karcinomu plic (O. Ngo)

Optimalizační studie a ekonomické rozvahy programu (O. Májek)

Podívejte se i na další záznamy přednášek Konference PREVON 2021!