Program screeningu karcinomu děložního hrdla

Screening pro prevenci rakoviny děložního čípku je prováděn Vaším gynekologem v průběhu pravidelného preventivního gynekologického vyšetření. Jedná se o mikroskopické vyšetření cytologického stěru z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Buňky z děložního čípku Vám lékař odebere pomocí kartáčku nebo malé špachtle. Tento vzorek pak lékař pošle do akreditované cytologické laboratoře a výsledek vyšetření laboratoř pošle zpátky Vašemu ošetřujícímu gynekologovi.

Screening pro prevenci rakoviny děložního čípku je součástí gynekologické prevence, která se provádí u žen od 15 let věku každý rok. Součástí je kromě cytologického stěru také onkologická prevence kůže, vyšetření prsů pohmatem, vyšetření regionálních mízních uzlin, vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření a palpační bimanuální vyšetření. 

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu děložního hrdla. Dopis od pojišťovny dostávají do schránek Ti, kteří nechodí na preventivní prohlídky. V roce 2018 začalo Ministerstvo zdravotnictví ověřovat v pilotním projektu optimalizaci stávajícího programu screeningu karcinomu děložního hrdla, spočívající v detekci HPV v buňkách děložního hrdla.