Adresné zvaní do programů screeningu

V lednu 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů, prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. 

Cílem adresného zvaní je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Program zvaní je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s plátci zdravotní péče a s odbornými lékařskými společnostmi. Své klienty (pojištěnce) zvou na vyšetření zdravotní pojišťovny, které také uhradí veškerá potřebná vyšetření. Ve spolupráci s plátci zdravotní péče vypracoval metodiku adresného zvaní Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. 

Kdo a jak je zván? 

  • zdravotní pojišťovny zajišťují od ledna 2014 odeslání adresných výzev pojištěncům z cílových skupin formou dopisů (vzory dopisů)
  • Dopisy jsou posílány v pravidelných intervalech, tj. jedenkrát za měsíc, vždy těm z cílové skupiny (viz. níže), kteří mají v daném období narozeniny
  • Pokud se pojištěnec na vyšetření po obdržení první výzvy nedostaví, pojišťovna jej osloví opakovaně.
  • Cílové skupiny (definované Expertním týmem):

Horní věková hranice 70 let pro účely adresného zvaní v rámci tohoto projektu byla zvolena z důvodu maximálního dopadu na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů. I nadále budou ovšem probíhat screeningová vyšetření bez omezení horní věkové hranice, bezplatně a v dikci registrujících lékařů primární péče, hlavně praktických lékařů a gynekologů.

Až Vám přijde pozvání na vyšetření od Vaší pojišťovny, určitě jděte! Včas odhalený nádor je většinou dobře léčitelný.