Program časného záchytu karcinomu prostaty

Od 1. ledna 2024 je spuštěn nový státem organizovaný screening, screening karcinomu prostaty. Jedná se o pilotní program Ministerstva zdravotnictví. Praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve. Cílem nového programu prevence je využít nejnovější diagnostické metody a zajistit časný záchyt nádorů prostaty a následnou včasnou léčbou zvýšit šanci na úplné uzdravení pacientů.  

Koho se program týká?

  • Mužů od 50 do 69 let (včetně)
  • Osoba není sledována nebo léčena pro rakovinu prostaty

Do programu Vás může zařadit Váš praktický lékař nebo ambulantní urolog, který Vás již sleduje pro jiné onemocnění. Promluvte si se svým ošetřujícím lékařem o všech rizicích a přínosech, zda je pro Vás tento program vhodný.

Dále mohou být oslovováni i ti muži, kteří jsou v dispenzární péči pro jiné onkologické onemocnění ve věku 50–69 let (včetně). Současně mohou být do programu zařazeni i muži starší 70 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu.

Jak screeningový program funguje

Další informace o screeningu karcinomu prostaty najdete na webu Národního screeningového centra ÚZIS ČR

Zdroj a více informací: www.prostascreening.cz/

Odborní garanti programu: 

Podrobnosti o Programu časného záchytu karcinomu prostaty najedete také na stránkách MZ ČR