„Schopnost vyjádřit emoce pomáhá“ z Cyklu #MysliProtiRakovine

7. listopadu proběhl první díl živého vysílání z cyklu #MysliProtiRakovine. Hostem psychologa Martina Pospíchala byla lékařka a taneční terapeutka Petra Steyerová. Kromě teoretických informacích o vlivu stresu na naše zdraví a odpovědí na otázky diváků jsme se dozvěděli i řadu praktických rad a ukázek, jak pracovat s emocemi. 

Reakce přednášejících jsme zaznamenali hned po skončení živého přenosu. 

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Připravujeme nesestříhaný záznam celého webmináře, na Linkos.cz jej najdete v první polovině listopadu.

Mluvili jsme o tom, jak emoce ovlivňují náš život, jaký vliv může mít prožívání a vyjadřování emocí a naopak jejich nevyjadřování na fungování těla i psychiky. Představili jsme možnosti, jak se naučit „ventilovat“ negativní emoce a spoluprožívat ty pozitivní. Jak sdílet naše prožitky a obavy s nejbližšími tak, abychom je nezraňovali, i jaké jsou další možné cesty k vyjádření („dostání to ze sebe“) našich negativních pocitů a prožívání. Hostem psychologa Martina Pospíchala byla taneční terapeutka a lékařka Petra Steyerová. Společně Vám umožnili nahlédnout na možnosti nakládání s emocemi, jejich rozpoznávání a prožívání a bezpečného vyjadřování a zvládání negativních emocí, které máme a u kterých je prokázaný pozitivní účinek na psychické i fyzické zdraví člověka.

Sledujte projekt, připravujeme další témata. Nejbližší je Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout 12. prosince ve 13 hodin.