Prevence komplikací protinádorové léčby podpůrnou léčbou a péčí - záznam živého přenosu

Prevence komplikací protinádorové léčby podpůrnou léčbou a péčí - záznam živého přenosu

Úspěch onkologické léčby často závisí nejen na správné protinádorové léčbě, ale v nemalé míře i na včasném tlumení nežádoucích účinků této léčby a na zachování dobré kvality života. O pacienta je třeba během léčby pečovat, řešit nežádoucí účinky léčby, jeho nutriční stav a poskytnout mu dostatečnou ošetřovatelskou péči. Podpůrná léčba v onkologii je samostatný obor, jehož cílem je zajistit maximální kvalitu života během onkologické léčby a to jak kurativní, tak i paliativní. 

Jste-li onkologicky nemocný, nebo o nemocného pečujete, podívejte se na záznam červnového dílu našeho živého vysílání, ve kterém 6. června odpovídal na Vaše dotazy na téma prevence onkologických komplikací podpůrnou léčbou a péčí Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Nechcete poslouchat celé video? vyberte si v záložce "Kapitoly" jen téma, které Vás zajímá. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Během živého přenosu odpovídali diváci na tři anketní otázky, najdete je v levé části obrazovky, budeme rádi, když nám také odpovíte. 

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. je předsedou nové Sekce podpůrné léčby při České onkologické společnosti, Od roku 1996 působí jako lékař Fakultní nemocnice v Plzni, nejprve na Hematologicko-onkologickém oddělení a nyní na Onkologické a radioterapeutické klinice. Pan docent se dlouhodobě věnuje právě problematice podpůrné a ošetřovatelské péče, která je pro kvalitu a výsledky onkologické léčby neodmyslitelnou součástí. Kromě práci v nemocnici se věnuje také výuce v ošetřovatelských a lékařských oborech, osvětě a edukaci pacientů a veřejnosti. Podílí se na řadě národních a mezinárodních projektech medicínských i ošetřovatelských. Podporuje činnost charitativních organizací, několik let působil aktivně v Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Je autorem edukačních brožur a monografií a desítek původních článků, často zaměřených na komplikace léčby u onkologických pacientů. Je členem redakční rady časopisu Onkologická Revue a Zdravotnických novin. 

Během letních prázdnin živé přenosy nebudou, podívejte se, co chystáme za další díly i co jsme již odvysílali a zaznamenali, pro ty z vás, kteří o přenosu nevěděli, nebo se nemohli zúčastnit.