pracovní skupiny

Pracovní skupina se pravidelně schází k vytvoření standard pro indikaci genetické konzultace, genetického testování, standard molekulárně genetického testování a klinického follow-up u pacientů a zdravých vysoce rizikových osob s prokázanou nebo vysoce suspektní dědičnou dispozicí k...

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  Cílem skupiny je zlepšit stav výživy onkologických pacientů. K tomuto cíli vydává i informační materiály určené pacientům, které najdete na této stránce. Otevřete a...

Dne 22.4.2008 bylo založeno občanské sdružení Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory. Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory úzce spolupracuje s Českou onkologickou společností a European Neuroendocrine Tumor Society, ale také s gastroenterologickou, chirurgickou, patologickou,...

Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny. Informace o složení a činnosti sekcí naleznete zde.  Sekce mladých onkologů (2014) Slouží cílené komunikaci s lékaři ve věku do 45 let...

Výbor  Předsedkyně Prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA Místopředsedkyně MUDr. Milana Šachlová, CSc. Členové MUDr. Hana Honová Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prim. MUDr.Viera Bajčiová Revizorem sdružení je primář MUDr. Pavel Vítek. Seznam členů Aktualizovaný seznam členů Kooperativní...

Organizace pracovní skupiny se ujala prim. MUDr. Lenka Foretová,PhD. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ. Onkogenetická pracovní skupina není sekcí ČOS, proto se do ní nelze registrovat. Níže jsou lékaři, kteří v sekci pracují (z řad členů i nečlenů ČOS): ...

Pracovní skupiny nejsou organizačními sekcemi České onkologické společnosti, ale velmi úzce s ČOS spolupracují. Většinou působí v rámci mezioborové spolupráce pod gescí více odborných společností. Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS (2010) Cílem skupiny je zlepšit...

Studie s komentářem PSNPO

Ries A, Trottenberg P, Elsner F et al.: A systematic review on the role of fis oil for the treatment of kachexie in advanced cancer: An EPCRC kachexie guidelines project. Palliative Medicine 26(4) 294-304

Datum: 11.9. 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Datum: 26. dubna 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, , prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.